O konferenciji

Sigurna svakodnevica osnovna je potreba s ključnim utjecajem na ocjenu kvalitete života u svakoj lokalnoj zajednici. Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG) i International Police Association – Regionalni klub IPA splitsko dalmatinska ( IPA SD ), organiziraju skup stručnjaka, znanstvenika, praktičara sa iskustvima u organizaciji i unaprjeđenju sigurnosti kao obavezne sastavnice kvalitetnijeg življenja, posebno u sredinama sa prepoznatljivim arhitektonskim i povijesnim naslijeđem. Brojni su primjeri rizika i neprihvatljivih događaja koji izravno napadaju sigurnost same kulturne baštine, nanose materijalne štete, ugrožavaju zdravlje i imovinu gostiju i domaćina. Nasuprot tomu, postoje vrijedne ideje i praksa koja pomaže očuvati vrijednosti povijesnog nasljeđa, potaknuti održivi razvoj utemeljen na suživotu prošlosti i današnjice vodeći pri tom računa o sigurnosti sviju. Glavna odrednica središnje teme okupljanja planiranog u vremenu od 30. ožujka do 1. travnja 2017. u Splitu, sadržana je u naslovu: „Sigurnost povijesnih gradova“.

Koji su to suvremeni izazovi sigurnosti, posebice sa aspekta rizika za kulturnu i povijesnu baštinu starih gradova u uvjetima turističke ekspanzije, okupljanja građana i gostiju, različitih djelatnosti u gradskim jezgrama i sl?

Kakav je odgovor struke i lokalne zajednice na ove izazove, što u praksi zaista donosi uspjeh, kako planirati, organizirati i upravljati događanjima u interesu promidžbe, gospodarskog napretka i smislenog korištenja resursa u sigurnim uvjetima?

Kakva i kako partnerstva na lokalnoj razini pomažu osigurati suživot povijesti i izazova modernog doba?

 Kome je namijenjen ovaj skup?

Kome je namijenjen ovaj skup?

  • Županima, gradonačelnicima, načelnicima općina
  • Turističkim djelatnicima
  • Stručnjacima iz polja sigurnosti i prevencije kriminaliteta
  • Predstavnicima stručnih službi lokalne uprave i samouprave (komunalni redari, prometni redari, i dr.)
  • Zastupnicima i predstavnicima građana u odborima, kotarevima, vijećima
  • Predstavnicima žurnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć, zaštita i spašavanje)
  • Predstavnicima udruga građana i strukovnih udruga
  • Članovima lokalnih partnerstava za sigurnost:Vijeća za prevenciju kriminaliteta, Odbora za sigurnost, Savjeta za sigurnost prometa
  • Uposlenicima tvrtki privatne zaštite i osiguravateljskih kuća

Govornici

Organizatori, pokrovitelji i suorganizatori

IPA
IPA
International Police Association
HUPG
HUPG
Hrvatska udruga povijesnih gradova

Ministarstvo kulture
Ministarstvo kulture
Ministarstvo turizma
Ministarstvo turizma
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo pravosuđa
MUP
MUP
Efforts Europe
Efforts Europe
MedCities
MedCities
Dalmatia Aeterna
Dalmatia Aeterna
HIKVISION
HIKVISION
Organization of World Heritage Cities
Organization of World Heritage Cities

31. ožujka - 1. travnja 2017.