Smještaj

Hotel Salona Palace Solin
https://www.salonapalace.com

Konferencijska cijena
Jednokrevetna soba sa doručkom 75 €
Dvokrevetna soba sa doručkom 85 €

Kod rezervacije se pozvati na konferenciju Sigurnost povijesnih gradova