Smještaj

Hotel Salona Palace Solin
https://www.salonapalace.com

Konferencijska cijena
Jednokrevetna soba sa doručkom 450 kuna + boravišna taksa
Dvokrevetna soba sa doručkom 500 kuna + boravišna taksa