Program

PROGRAM MEĐUNARODNE KONFERENCIJE

„Sigurnost povijesnih gradova“  16. ožujka – 17. ožujka 2018.

Lokacija: Hotel Le Meridien Lav

Split, Hrvatska